Schuttersgezelschap St.Sebastiaan Schimmert
Startpagina ZLF 2020 Nieuws Agenda Uitslagen Algemeen Schuttersfestijn Foto-album Schietkalender YouTube Contact Links Oude programma boekjes Kinger-sjötterie
Contact
Nadat je kennis hebt genomen van de informatie over de  schutterij, is wellicht jouw belangstelling gewekt om ook lid  van de schutterij te worden. Zoals in de website aangegeven  staat de schutterij open voor een ieder die een actief lid wenst  te worden. Wij gaan er vanuit dat belangstellenden lid worden  van de schutterij in eigen dorp of bij het ontbreken daarvan lid  worden van de schutterij in het nabuurdorp.  Van deze regel wordt in bijzondere situaties afgeweken.  Aan het lidmaatschap zijn een aantal verplichtingen verbonden  die als volgt kort aangegeven kunnen worden:  Je wordt geacht aan alle activiteiten van de schutterij deel te  nemen  In het onderdeel van de schutterij waar je deel van zult gaan  uitmaken, zul je actief participeren door aan de oefeningen deel  te nemen en op termijn ook aan de wedstrijden.  Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris:   Monique Goossens, tel. 06-31686977. Mailen met het bestuur  kan ook. Onder aan de pagina staan de E-mail adressen.  Het bestuur beslist over het toelaten van nieuwe leden in de  schutterij 
Bankrekeningnummers
Het bankrekeningnummer van de schutterij is: NL39RABO 0146417070 Het bankrekeningnummer van uniformen-commite is: NL49RABO 0158156315 BIC CODE: RABONL2U
E-Mail Adres
Stuur een mail naar het secretariaat van de Schutterij via: secretariaatschutterijschimmert@kpnmail.nl