Schuttersgezelschap St.Sebastiaan Schimmert
Startpagina ZLF 2020 Vogelschieten Agenda Uitslagen Algemeen Schuttersfestijn Foto-album Schietkalender YouTube Contact Links Oude programma boekjes Kinger-sjötterie
Geschiedenis
Een oprichtingsdatum van de eeuwenoude  schutterij van Schimmert is niet bekend. Uit  een archiefaanhaling van onze parochie  blijkt dat ze reeds bestond in 1683 want in  dat jaar “verzoekt de Baron de Negri den  bisschop die van Schimmert te verbieden  den vogel te schieten op de kerktoren op  Pinksterdag”. De wieg van de schutterij  staat dus in een ver verleden en het zal we  onmogelijk blijven het oprichtingsjaar vast te stellen, ook niet  aan de hand van de gedateerde koningsplaten. Deze zijn in het  algemeen van jongere datum. Onze oudste koningsplaat draagt  het jaartal 1759, ofschoon burgemeester Bogman z.g. schrijft  dat de oudste koningsplaat uit het jaar 1719 stamt. Tot ver in  de 19e eeuw was de schutterij de enige vereniging in  Schimmert, dat tegenwoordig zo vele verenigingen telt. 
Enkele gevonden feiten zijn o.a. dat de schutterij in 1844  bestond uit 70 leden: Burgemeester M. Eijssen als kolonel,  P.W. Willems gem. secretaris als generaal en president,  Johannes Lemmens, groot majoor, Fr. Vroemen en F.B.  Voncken, majoors, L. Dormans, commandant, Joannes Sieben  2 de commandant, Jan Notermans, 1 ste kaptein en koning J.  Lamb. Van Oppen secretaris, verder de koningsgarde  bestaande uit 6 personen, 6 kwartiermeesters en 4  standaarddragers, 1 tamboer majoor en 1 officier-  schuttermeester en dan 38 manschappen met 2 voorlopers en 3  bielemannen. 
Door de veranderingen in de nieuwe  Nederlanden rond 1850, en mindere  behoefte aan veiligheids maatregelen,  bescherming van burgers, have en  goed, altaar en haard, was er steeds  minder animo om de schutterij trouw  te blijven. In 1894 echter wordt de  schutterij opnieuw opgericht, met 78  manschappen, waarbij in 1907 de  vereniging grotendeels bestond uit  militairen en oudgedienden. Hierdoor  waren ze de te kloppen groep in de  toenmalige schietwedstrijden en  exercitieoefeningen. 
Tijdens het luchtbombardement op 5 oktober 1942 werd het  huis van Martinus Pisters, Dorpstraat A 12, nu Hoofdstraat 9  door brand verwoest. De meeste schutteboeken, trofeeën en  ook de drapeau gingen verloren. Ook de nog heden gedragen  zilveren koningsvogel werd beschadigd en van enkele zeer oude  koningsplaten bleef slechts een klomp zilver over. Na de 2 de  wereldoorlog leidde de schutterij een kwijnend bestaan en ging  in 1949 ter ziele. 
Bij het feest van St. Sebastiaan werd ze weer heropgericht op  20 januari 1957. De kas van de vereniging telde 500 gulden. In  de oprichtingsvergadering werden de ca. 40 aanwezigen verrast  door burgemeester J. Spuisers en de in Schimmert woonachtige  kunstenaar Charles Eyck, die financiële steun toezegden en  Charles Eyck zou het ontwerp van het nu nog trots gedragen  uniform ontwerpen. Door deze steun kwamen de ideeën los  voor het vergaren van gelden. Enkele maanden later tijdens de  bronprocessie werden de eerste 21 uniformen ingezegend door  pastoor Lemmens op het schoolplein voor de toenmalige  meisjesschool tegenover de Remigiuskerk. 
Zoals zoveel schutterijen had ook onze vereniging een dip in het   ledenbestand eind zestig tot eind jaren zeventig. Er was een zg.   “beschavingsoffensief” dat afrekende met alles wat naar  vroeger rook.  Vervolgens kwant na deze actie een reactie  waarbij allerlei dingen “in”  kwamen. Allerlei groepen werden  opgericht zoals heemkunde  verenigingen, archieven werden  nageplozen en ook de schutterijen  waaronder ook onze stond  plotseling in de belangstelling. Door de  aandacht te plaatsen op  het dorp Schimmert, werden de bewoners met  een actieve  vereniging in verbinding gebracht waardoor  lidmaatschappen  ontstaan. Deelname aan bondsschuttersfeesten van de  bond st.  Gerardus Amstenrade, het Zuid Limburgs Schuttersfeest en   ook het Oud Limburgs Schuttersfeest zijn ieder jaar weer vaste  data in  de agenda. Schuttersfeesten nu zijn  verbroederingsfeesten geworden,  waarbij het opvalt dat in de  echte kernen, kleine dorpen de grootste  aanhang en dus ook  belangstelling is voor de schutterij. Ook in  Schimmert merken  wij een grote belangstelling voor de 5-jaarlijkse   bondsschuttersfeesten. Na de organisatie in 1980 en 1996 zijn  wij ook  in 2009 weer aan de beurt voor de organisatie van het  Dreilaendereck  schuttersfeest, met deelname van schutterijen  uit Zuid Limburg, de  Belgische Ardennen en de Duitse Eifel. 
TERUG
© 2020 - Alle persoonlijke gegevens worden volgens de AVG richtlijnen beheerd. Voor privacyverklaring klik hier.