Schuttersgezelschap St.Sebastiaan Schimmert
Startpagina Koningsvogelschieten Agenda Uitslagen Algemeen Schuttersfestijn Foto-album Schietkalender YouTube Contact Links Oude programma boekjes Kinger-sjötterie
Koningsvogelschieten
Sinds de heroprichting van onze schutterij in 1957 is het gebruikelijk dat op Pinkstermaandag, de hoogtijdag van onze schutterij, de koning van onze schutterij aftreedt en wij wedijveren wie zich tot nieuwe schutterskoning mag kronen. De hoogtijdag begint met het bijwonen en muzikaal opluisteren om 11.00 uur van de H. Mis. Na de H. Mis zullen wij op de algemene begraafplaats bij ons eigen gedenkteken, met de kranslegging en het spelen van de Last Post, de overleden schutters herdenken. Tijdens onze gebruikelijke rondgang in Schimmert zullen wij ons schutterskoningspaar Marck Lucassen en Bianca Soons alsmede het burgerkoningspaar Chris Lemmens en Joy Baggen afhalen. Zij zullen voor de laatste keer in hun huidige functie meetrekken naar de Sjöttewei in Klein Haasdal. Na aankomst op de Sjöttewei om 15.00 uur zullen de koningen het zilver neerleggen. Nadat pastoor het schuttersgebed heeft uitgesproken voor een goede afloop, zullen er vervolgens ereschoten gelost worden. Daarna zullen de leden van de schutterij en de burgers om het koningschap strijden door het schieten op de plaatvogel. Diegene die het laatste restje plaatvogel naar beneden schiet, mag zich tot koning kronen. Vanaf 1980 strijden ook de burgers voor het koningschap. Het reglement voor het burgervogelschieten is als volgt: Iedereen van 16 jaar en ouder, man of vrouw, inwoner van Schimmert of niet, kan onderling strijden voor burgerkoning(in). Voor de burgerkoning(in) zijn er verder geen verplichtingen meer. De keuze om deel te nemen aan andere activiteiten van de schutterij binnen Schimmert ligt geheel bij de nieuwe burgerkoning(in). Het traditionele bölkes-schieten is sinds een aantal jaren ook mogelijk voor alle belangstellende, ouder dan 16 jaar en die geen lid zijn van de schutterij. Er wordt gestreden voor de eer en een kleine attentie. Let op: iedere deelnemer kan alleen schieten op vertoon van een geldig ID bewijs. JEUGDKONING EN –KONINGIN: Vorig jaar was er de primeur met de kingersjötterie, die met ons mee hebben getrokken en vervolgens op de sjöttewei een wedstrijd hebben geschoten met de windbuks. Ook dit jaar willen wij een wedstrijd organiseren met als titels jeugd schutters- koning en koningin. Deelname mag vanaf 8 jaar, en opgave is mogelijk op de sjöttewei. De jeugdkoning en - koningin worden in de huldiging meegenomen met de schutterskoning en burgerkoning(in) later die middag. De wedstrijd zal rond 15.30 uur starten. Evenals vorige jaren hopen wij bij goede weersomstandigheden op een gezellige drukte onder het koningsvogelschieten. Zoals gebruikelijk zal gezorgd worden voor een hapje en een drankje tegen betaalbare prijzen. De bediening wordt ook dit jaar weer verzorgd door buurtvereniging Klein Haasdal, waarvoor onze dank. PROGRAMMA: 11.00 uur Bijwonen en muzikaal omlijsten van de H. Mis 11.45 uur Herdenken van overleden leden op de algemene begraafplaats met kranslegging en spelen van Last Post bij het gedenkteken voor overleden schutters 13.00 uur Afhalen van onze burgerkoning Chris Lemmens, Bekerbaan 3 14.00 uur Afhalen van onze schutterskoning Marck Lucassen, Klein Haasdal 76a 15.00 uur Aankomst op “de Sjöttewei” met aansluitend het ceremonieel protocol 15.30 uur Aanvang schietwedstrijden